Managing Hazardous Waste

We strengthen regulations and streamline waste management

Lead in Jewelry (Vietnamese) Fact Sheet

Tờ Thông Tin, Tháng Năm 2009

Đạo Luật về Nữ Trang Chứa Chì của California

Ban Kiểm Soát Độc Tố (Department of Toxic Substances Control [hay DTSC]) chịu trách nhiệm thực thi đạo luật của California về việc bảo vệ trẻ em và người lớn khỏi bị nhiễm chì trong nữ trang.1 Đạo luật này giới hạn số lượng chì trong nữ trang bằng cách cho biết phải sử dụng vật liệu nào, và lập mức nồng độ chì không thể vượt quá. Tờ Thông Tin này được đưa ra để giúp khách hàng và những người trong ngành nữ trang hiểu rõ luật pháp và các đòi hỏi của nó.

Tổng quát

Nữ trang, bao gồm nữ trang rẻ tiền của trẻ em, có thể chứa mức chì cao rất nguy hiểm. Chì là kim loại độc có thể gây ra các ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng từ những vấn đề hành vi và học yếu kém cho đến hư hại các bộ phận trong cơ thể, và ngay cả tử vong. Trẻ em từ sáu tuổi trở xuống có nhiều nguy cơ nhất vì cơ thể của các em đang phát triển nhanh chóng. Nữ trang có chứa chì là mối lo lắng đặc biệt vì trẻ em thường ngậm nữ trang trong miệng, có thể làm cho một lượng chì nguy hiểm đi vào máu. Thu hồi nữ trang có chì bán ở những nơi như cửa hàng giảm giá, cửa hàng quà tặng và máy bán hàng làm tăng nhận thức về mối nguy hại cho sức khỏe của con người liên quan đến chì trong nữ trang. Cái chết thương tâm của một em bé bốn tuổi tại Minnesota sau khi em nuốt dây đeo cổ có chứa chì làm tăng tầm quan trọng của việc cần phải hành động ngay để bảo đảm công chúng được bảo vệ khỏi nguy hiểm này.

Do mối lo lắng ngày càng tăng về nguy cơ nhiễm chì, California đã ban hành các đạo luật cấm nữ trang có chứa chì, cho cả trẻ em và người lớn. Những đạo luật này bao gồm đạo luật về Nữ Trang Chứa Chì của California.2 Luật này cấm sản xuất, gởi hàng, bán, hay chào bán nữ trang để bán lẻ, hay cho mục đích khuyến mãi, tại California trừ khi đáp ứng các đòi hỏi về hạn chế chì. Thí dụ, đạo luật đòi hỏi nhà sản xuất sử dụng loại vật liệu đặc biệt cho nữ trang không có chứa chì, hoặc chứa số lượng chì hạn chế.

Một số nhà sản xuất, phân phối, và bán lẻ nữ trang đồng ý tuân theo những giới hạn này về chì trong nữ trang như đã ký kết trong phán quyết thỏa thuận 2006 do vụ kiện Dự Luật 65 của Văn Phòng Tổng Chưởng Lý California và hai nhóm môi trường.3 Đạo luật về nữ trang chứa chì của California còn bao gồm tất cả các doanh nghiệp khác. [Lưu ý: Văn Phòng Đánh Giá Mối Nguy Hại Sức Khỏe Môi Trường (Office of Environmental Health Hazard Assessment [hay OEHHA]) thực hiện Dự Luật 65 (Đạo Luật Thực Thi Nước Uống và Độc Tố An Toàn California 1986 [California’s Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986]). Muốn biết thông tin về Dự Luật 65, xin viếng thăm www.oehha.ca.gov/prop65.html hay gọi số (916) 445-6900.]

Áp dụng

Đạo luật này áp dụng cho những người sản xuất, gởi hàng, bán, hay chào bán nữ trang để bán lẻ hoặc cung cấp nữ trang cho mục đích khuyến mãi, tại California.

Định Nghĩa

 • “Nữ trang” là: (1) Bất cứ món đồ trang sức nào mà con người đeo: vòng chân; kẹp tay áo; lắc đeo tay; trâm cài áo; chuỗi hạt; vương miệng; măng-sét; phụ kiện cho tóc; bông tai; dây chuyền; kim cài; nhẫn; nữ trang xỏ khoen trên cơ thể; nữ trang xỏ khoen trong miệng để phô trương hay trang trí; (2) bất cứ hạt, chuỗi, mắc xích, mặt dây chuyền hay món trang sức khác nêu trong phần (1) ở trên; (3) dây đeo cổ, hạt, chuỗi, mắc xích hay mặt dây chuyền gắn vào giày hay quần áo, có thể tháo ra; hoặc (4) đồng hồ làm đồ trang trí nêu ở phần (1) ở trên, ngoại trừ đồng hồ thật sự nếu có thể tháo ra khỏi món đồ trang trí.
 • “Nữ trang trẻ em” là nữ trang làm cho, bán ra cho, hoặc tiếp thị cho trẻ sáu tuổi trở xuống.
 • “Nữ trang xỏ khoen trên cơ thể” là bất cứ phần nữ trang nào sản xuất hay bán để xỏ vào lỗ khoen mới hay màng nhầy (mucous), nhưng không bao gồm bất cứ phần nữ trang nào không đeo vào lỗ khoen mới hay màng nhầy.

Lưu ý: mục đích của đạo luật này, các phần nữ trang xỏ khoen cơ thể không xỏ vào khoen mới hay màng nhầy được xem là đáp ứng định nghĩa chung hơn của”nữ trang” và được quy định như vậy.

Các đòi hỏi

Vật liệu

Không được sản xuất, gởi hàng, bán, hay chào bán nữ trang để bán lẻ tại California trừ khi hoàn toàn làm bằng một hay nhiều vật liệu nêu trong bảng dưới đây:

VẬT LIỆU ĐÒI HỎI CHO NỮ TRANG

Loại nữ trangLoại vật liệu đòi hỏi—Nữ trang phải hoàn toàn làm bằng một hay nhiều vật liệu nêu cho từng loại nữ trang
Nữ trang cho trẻ em (Làm cho, bán ra cho, hay tiếp thị cho trẻ em từ 6 tuổi trở xuống.)
 • Vật liệu không kim loại loại 1*
 • Vật liệu không kim loại loại 2*
 • Vật liệu kim loại là loại 1* hay có chứa trọng lượng chì <0.06% (600 phần triệu).
 • Các món trang sức bằng thủy tinh hay pha lê có trọng lượng tổng cộng không quá 1 gam, ngoại trừ bất cứ món trang sức nào bằng thủy tinh hay pha lê có chứa trọng lượng chì <0.02% (200 phần triệu) và không cố tình thêm chì vào.
 • Mực in hay men sứ có chứa trọng lượng chì <0.06% (600 phần triệu).
 • Vật liệu loại 3* có chứa trọng lượng chì <0.02% (200 phần triệu).
Nữ trang xỏ khoen trên cơ thể (Bất cứ phần nữ trang nào sản xuất hay bán để xỏ vào lỗ khoen mới hay màng nhầy)
 • Thép không rỉ cấy ghép phẫu thuật
 • Bạch kim cấy ghép phẫu thuật
 • Niobium (Nb)
 • Vàng không chứa nickel đặc 14 cara hay có màu trắng hoặc vàng hơn
 • Bạch kim đặc
 • Nhựa có độ xốp thấp, bao gồm nhưng không giới hạn, Tygon hay Polytetrafluoroethylene (PTFE), nếu nhựa không cố ý cho thêm chì.
Tất cả các nữ trang khác
 • Vật liệu loại 1*
 • Vật liệu loại 2*
 • Vật liệu loại 3*

* Các loại vật liệu nữ trang

Vật liệu loại 1:

 • Thép không rỉ hay thép phẫu thuật; vàng cara; bạc thật; bạch kim, paladi, iridi, ruteni, rodi, hay osimi;
 • Ngọc trai tự nhiên hay nhân tạo;
 • Đồ trang sức bằng thủy tinh, sứ, hay pha lê, bao gồm mắt mèo, zirconia bậc ba, zirconi bậc ba (CZ), rhinestone, và cloisonné;
 • Đá quý cắt mài và đánh bóng để làm đồ trang sức (ngoại trừ aragonite, bayldonite, boleite, cerussite, crocoite, ekanite, linarite, mimetite, phosgenite, samarskite, vanadinite, và wulfenite);
 • Dây thun, vải, ruy băng, dây thừng, hay dây bện (trừ khi cố ý cho thêm chì thêm và được nêu là vật liệu loại 2);
 • Tất cả vật liệu trang trí tự nhiên, bao gồm hổ phách, xương, san hô, lông vũ, lông thú, sừng, da, vỏ sò, gỗ, ở trạng thái tự nhiên và không cho thêm chì vào; và
 • Keo dính.

Vật liệu loại 2:

 • Kim loại mạ điện:
  • Vào và trước ngày 30 tháng Tám, 2009, hợp kim có trọng lượng chì <10% mạ điện bằng lớp lót thích hợp bên dưới và lớp cuối.
  • Sau ngày 30 tháng Tám, 2009, hợp kim có trọng lượng chì <6% mạ điện bằng lớp lót thích hợp bên dưới và lớp cuối;
 • Kim loại không mạ có trọng lượng chì <1.5% không có nêu là vật liệu loại 1;
 • Nhựa hay cao su, bao gồm acrylic, polystyrene, hạt nhựa và đá, và nhựa tổng hợp (PVC):
  • Vào và trước ngày 30 tháng Tám, 2009, trọng lượng chì <0.06% (600 phần triệu)
  • Sau ngày 30 tháng Tám, 2009, trong lượng chì <0.02% (200 phần triệu); và
 • Lớp sơn nhuộm hay phủ trên bề mặt có trọng lượng chì <0.06% (600 phần triệu).

Vật liệu loại 3: Bất cứ phần nữ trang nào đáp ứng cả hai tiêu chuẩn sao đây:

 • Không phải là vật liệu 1 hay loại 2
 • Có chứa trọng lượng chì <0.06% (600 phần triệu)

Giấy chứng nhận

Nhà sản xuất hay nhà cung cấp nữ trang theo đạo luật này phải cung cấp giấy chứng nhận rằng nữ trang tuân theo giới hạn chì của đạo luật. Nhà sản xuất hay nhà cung cấp phải cung cấp giấy chứng nhận này cho người bán nữ trang, hay dán giấy chứng nhận ở nơi dễ thấy trên thùng hàng hoặc bao bì nữ trang. Ngoài ra, nhà sản xuất hay nhà cung cấp nữ trang theo đạo luật này phải, tùy theo yêu cầu từ DTSC và trong vòng 28 ngày, cung cấp cho DTSC tài liệu kỹ thuật hay thông tin khác cho thấy nữ trang tuân theo đạo luật này.

Kiểm tra

Theo Đạo Luật về Nữ Trang Chứa Chì của California, DTSC có quyền đến và kiểm tra nhà máy, kho hàng, hay cơ sở khác sản xuất, đóng gói, trưng bày hay bán, hay xe dùng để chuyên chở, trưng bày, hay bán nữ trang. DTSC cũng có quyền lấy một mẫu, có đưa biên nhận cho món hàng đó, và duyệt qua tất cả các hồ sơ liên quan.

Phạt vạ

Người nào vi phạm đạo luật sẽ bị phạt dân sự cho đến $2,500 một ngày cho mỗi lần vi phạm. Nhà sản xuất hay nhà cung cấp cố tình sản xuất, gởi hàng, bán, chào bán, hay cung cấp nữ trang để khuyến mãi vi phạm luật có thể bị phạt từ $5,000 đến $100,000, hoặc bị bỏ tù cho đến một năm, hoặc cả hai. Nhà sản xuất hay nhà cung cấp cố tình làm giả tài liệu hay giấy chứng nhận theo đòi hỏi của luật pháp có thể bị phạt đến $50,000, hoặc bị bỏ tù cho đến một năm, hoặc cả hai.

Phương thức kiểm tra xác nhận tuân hành

 • Các phương thức EPA (EPA Methods) 3050B, 3051A, hay 3052 – nhà sản xuất hay nhà cung cấp phải sử dụng phương thức kiểm tra phù hợp nhất cho trường hợp nuốt trọn mẫu đó. http://www.epa.gov/osw/hazard/testmethods/sw846/index.htm
 • Đạo luật nêu rõ các thủ tục chuẩn bị và thử nghiệm mẫu thêm cho một số vật liệu.

Có danh sách phòng lab môi trường có chứng nhận trên mạng lưới Ban Sức Khỏe Công Cộng (Department of Public Health) tại http://ww2.cdph.ca.gov/certlic/labs/Documents/ELAPLablist.xls.

Lưu ý:

Tờ thông tin này không thay cho hay thay thế các quy chế hay quy định. Tất cả các nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà cung cấp, và bán lẻ nữ trang phải theo các quy chế kiểm soát chất thải nguy hại và bất cứ quy định hiện hành nào cho các hoạt động của mình.

Muốn biết thêm chi tiết:

Xin viếng thăm mạng lưới của chúng tôi tại:

https://dtsc.ca.gov/toxics-in-products/

hoặc gởi điện thư đến:

leadinjewelry@dtsc.ca.gov

Quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng DTSC gần nhất, hay gọi hoặc gởi điện thư đến Viên Chức Trợ Giúp Điều Luật Khu Vực tại

(800) 72-TOXIC (800-728-6942)

hoặc RAO@dtsc.ca.gov.

 

DTSC văn phòng

 

Chú thích

1 Bắt đầu từ ngày 10 tháng Hai, 2009, Đạo Luật Liên Bang Cải Tiến An Toàn Sản Phẩm cho Người Tiêu Dùng (Consumer Product Safety Improvement Act [hay CPSIA]) đưa ra giới hạn mới về chì cho các sản phẩm tiêu dùng của trẻ em. Xin lưu ý là tất cả các sản phẩm cho trẻ em, bao gồm nữ trang, phải theo CPSIA, định nghĩa “trẻ em” là trẻ từ 12 tuổi trở xuống. Muốn biết thêm thông tin về các đòi hỏi về chì của Liên Bang cho các sản phẩm trẻ em, viếng thăm mạng lưới sau đây: http://www.cpsc.gov/about/cpsia/cpsia.html. Muốn biết tóm lượt về các đòi hỏi của CPSIA đối với chì trong các sản phẩm trẻ em, bao gồm chì trong nước sơn, xem đường nối http://www.cpsc.gov/ABOUT/Cpsia/summaries/101brief.html.

2 Các đoạn về Đạo Luật Sức Khỏe và An Toàn 25214.1-25214.4.2 (Health and Safety Code sections 25214.1-25214.4.2)

3 http://ag.ca.gov/prop65/pdfs/amendedConsent.pdf.